سیزده مجروح در جشن قهرمانی تردسیمای رئال سیزده مجروح در جشن قهرمانی تردسیمای رئال به گزارش "ورزشی ها"، در رئال مادرید رسم بر این است که برای جشن گرفتن قهرمانی های مهمی چون چمپیونزلیگ و لالیگا، هواداران به میدان سیبلس بیایند

سیزده مجروح در جشن قهرمانی تردسیمای رئال

به گزارش "ورزشی ها"، در رئال مادرید رسم بر این است که برای جشن گرفتن قهرمانی های مهمی چون چمپیونزلیگ و لالیگا، هواداران به میدان سیبلس بیایند.

رئال شب گذشته برای سیزدهمین بار قهرمان اروپا شد و مادریدی ها نیز میدان سیبلس را پر کردند با وجود اینکه می دانستند قهرمان های شان با یک روز تاخیر به مادرید برمی گردند.

 

 

 

 

طبق گزارش منابع اسپانیایی، در این جشن قهرمانی سیزده هوادار رئال آسیب دیدند که 10 نفر سرپایی مداوا شدند و سه نفر به بیمارستان منتقل شدند. از این سه نفر حال یکی وخیم گزارش شده است. آمار مصدومان جشن قهرمانی شب گذشته رئال از همیشه کمتر بود.

 

قرار است امشب ساعت 20.45 به وقت محلی بازیکنان رئال سوار بر اتوبوس های سرباز به میدان سیبلس بیایند و جشن قهرمانی به شکل رسمی برگزار شود.

سیزده مجروح در جشن قهرمانی تردسیمای رئال