پیام راموس به صلاح: زودتر خوب شو! پیام راموس به صلاح: زودتر خوب شو! به گزارش "ورزشی ها"، در اواسط نیمه اول دو تیم رئال و لیورپول، برخوردی بین راموس و صلاح رخ داد که منجر به مصدومیت صلاح و خروج او از میدان شد

پیام راموس به صلاح: زودتر خوب شو!

به گزارش "ورزشی ها"، در اواسط نیمه اول دو تیم رئال و لیورپول، برخوردی بین راموس و صلاح رخ داد که منجر به مصدومیت صلاح و خروج او از میدان شد. در صحنه برخورد، راموس دست صلاح را قفل کرد و او را به زمین زد و بسیاری معتقدند که راموس از عمد سعی داشت بهترین بازیکن حریف را مصدوم کند. با این حال، در پیامی که توسط ستاره اسپانیایی منتشر شده، او برای صلاح آرزوی بهبودی هر چه سریعتر کرده و عمدی بودن درگیری را رد کرده است.

 

 

 

 

راموس در توئیتر نوشت:" گاهی فوتبال روی خوشش را به شما نشان می‌دهد و گاهی روی بدش را. فراتر از هر چیز، ما همه حرفه ای هستیم. زود خوب شو صلاح"

 

کلوپ پس از بازی شب گذشته،  برخورد راموس با صلاح را به درگیری در کشتی تشبیه کرده بود و آن را یکی از صحنه های تاثیرگذار دیدار شب گذشته دانسته بود.

پیام راموس به صلاح: زودتر خوب شو!