پورموسوی سرمربی فولاد می‌ماند؟ پورموسوی سرمربی فولاد می‌ماند؟ به گزارش "ورزشی ها"، سید سیروس پورموسوی سال قبل و در همین روزها قراردادش با فولاد خوزستان را به مدت دو فصل امضا کرد و قرار شد تا در صورت کسب تعداد معینی امتیاز، این قرارداد برای یک فصل دیگر تمدید شود

پورموسوی سرمربی فولاد می‌ماند؟

به گزارش "ورزشی ها"، سید سیروس پورموسوی سال قبل و در همین روزها قراردادش با فولاد خوزستان را به مدت دو فصل امضا کرد و قرار شد تا در صورت کسب تعداد معینی امتیاز، این قرارداد برای یک فصل دیگر تمدید شود.


فولاد پورموسوی البته هفته ها در جایگاه دوم حضور داشت اما حواشی اخیر مانع از این شد تا این تیم بتواند رتبه ای بهتر از هفتم کسب کند. با این حال و طبق قرارداد پورموسوی با گرفتن امتیاز معین در لیگ برتر، قراردادش برای فصل بعد نیز معتبر است اما هیچ یک از مدیران و مسئولان فولاد هنوز مهر تاییدی بر فعالیت پورموسوی در لیگ هجدهم نزده اند و البته صحبت از حضور سرمربیان دیگر شنیده می شود.

 


سید سیروس پورموسوی اما در جلسه اخیر هم اندیشی سرمربیان لیگ برتری به عنوان سرمربی فولاد حضور پیدا کرد تا این حضور شانس زیاد حضورش در نیمکت فولاد برای لیگ بعد را نشان بدهد، طبق شنیده ها بودجه فولادخوزستان برای فصل بعد افزایش نخواهد یافت و پورموسوی در صورت بقا باید با اتکا به نیروهای بومی و بازیکنانی که قراردادشان نجومی نیست، در لیگ هجدهم تیمش را ببندد.

پورموسوی سرمربی فولاد می‌ماند؟