شروع کار صمد با حضور بازیکنان تستی(عکس) شروع کار صمد با حضور بازیکنان تستی(عکس) به گزارش ورزشی ها، اولین تمرین استقلال خوزستان با حضور صمد مرفاوی در حالی برگزار شد که تعدادی بازیکن لیگ یکی و لیگ دویی در این تمرین حضور داشتند و قرار است در تمرین بعدی بازیکنان پایه نیز اضافه بشوند

شروع کار صمد با حضور بازیکنان تستی(عکس)

به گزارش ورزشی ها، اولین تمرین استقلال خوزستان با حضور صمد مرفاوی در حالی برگزار شد که تعدادی بازیکن لیگ یکی و لیگ دویی در این تمرین حضور داشتند و قرار است در تمرین بعدی بازیکنان پایه نیز اضافه بشوند.

 

صمد مرفاوی به تنهایی این بازیکنان را مورد آزمایش قرارداد و قرار است تا انتهای هفته دیگر اعضای کادرفنی معرفی شوند، قرار است تمرینات اصلی استقلال خوزستان از هفدهم خردادماه با حضور بازیکنان اصلی و منتخب بازیکنان تستی و پایه شروع شود.

 

 

شروع کار صمد با حضور بازیکنان تستی(عکس)