آنچلوتی ناپولی؛ تنها یک امضا آنچلوتی- ناپولی؛ تنها یک امضا به گزارش "ورزشی ها"، آنچلوتى و ناپولى براى یک قرارداد ٢ ساله با قابلیت تمدید براى سال سوم و به مبلغ سالانه ٦

آنچلوتی- ناپولی؛ تنها یک امضا

به گزارش "ورزشی ها"، آنچلوتى و ناپولى براى یک قرارداد ٢ ساله با قابلیت تمدید براى سال سوم و به مبلغ سالانه ٦.٥ میلیون یورو به توافق رسیدند و آن را اول جون به صورت رسمى اعلام خواهند کرد. داویده(پسرش) و مینو فولکو دستیاران آنچلوتى خواهند بود.

 

 


به نظر میرسد سارى، آنچلوتى و دلااورنتیس(رئیس ناپولى) از حدود بیست روز قبل به این انتقال آگاه بودند؛ با این اوصاف بین چلسى یا زنیت یکى عنوان مقصد آتى سارى خواهد بود و  ناپولى مبلغ ٨ میلیون یورو از این انتقال درآمد کسب میکند. در غیر اینصورت قرارداد سارى با مبلغ پانصدهزار یورو لغو خواهد شد.


با این وجود تمام حدس و گمان هاى بازار نقل و انتقالات عوض خواهد شد و از ویدال و سوسو به عنوان اولین گزینه هاى انتقال به ناپولى نام برده میشود.

آنچلوتی ناپولی؛ تنها یک امضا