جلسه هم‌اندیشی سازمان لیگ با سرمربیان لیگ برتر جلسه هم‌اندیشی سازمان لیگ با سرمربیان لیگ برتر به گزارش "ورزش‌سه"، سازمان لیگ برتر فوتبال همچون دو سال گذشته قصد دارد فردا جلسه هم اندیشی با مربیان لیگ برتری ترتیب بدهد تا درباره مسابقات فصل آینده تصمیم گیری شود

جلسه هم‌اندیشی سازمان لیگ با سرمربیان لیگ برتر

به گزارش "ورزش‌سه"، سازمان لیگ برتر فوتبال همچون دو سال گذشته قصد دارد فردا جلسه هم اندیشی با مربیان لیگ برتری ترتیب بدهد تا درباره مسابقات فصل آینده تصمیم گیری شود.


این جلسه جهت آسیب شناسی برنامه و نحوه برگزاری مسابقات لیگ هجدهم برگزار خواهد شد. در این خصوص سازمان با سرمربیان لیگ برتری نامه نگاری و تماس هایی برقرار کرده تا جلسه با حضور اکثریت برگزار شود.


گفتنی است؛ در دو سال گذشته جلسه هم اندیشی سازمان لیگ با سرمربیان لیگ برتر با حضور مربیانی مثل فراز کمالوند، مجید جلالی، رضا مهاجری و ... برگزار شد.

جلسه هم‌اندیشی سازمان لیگ با سرمربیان لیگ برتر