شنبه تکلیف قلعه‌نویی مشخص می‌شود شنبه تکلیف قلعه‌نویی مشخص می‌شود به گزارش "ورزشی ها"، جلسه هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن در غیاب دشتیانه ( یکی از اعضای هیئت مدیره) با نماینده امیر قلعه نویی برگزار شد

شنبه تکلیف قلعه‌نویی مشخص می‌شود

به گزارش "ورزشی ها"، جلسه هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن در غیاب دشتیانه ( یکی از اعضای هیئت مدیره) با نماینده امیر قلعه نویی برگزار شد.


در این جلسه اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن ضمن بررسی برنامه های قلعه نویی با نماینده این مربی مذاکره کرده و به توافقاتی دست یافتند.


گفتنی است پس از اتمام این جلسه مقرر شد ادامه مذاکرات روز شنبه هفته آینده ادامه پیدا کند.

شنبه تکلیف قلعه‌نویی مشخص می‌شود