بازدید هیات عراقی از باشگاه نفت آبادان بازدید هیات عراقی از باشگاه نفت آبادان به گزارش "ورزشی ها"، روز گذشته رییس ورزش و جوانان ناصریه عراق و هیات همراه با حضور در باشگاه صنعت نفت آبادان ضمن دیدار با عیسی زاده، مدیرعامل این باشگاه از امکانات این مجموعه آبادانی دیدن کردند

بازدید هیات عراقی از باشگاه نفت آبادان

به گزارش "ورزشی ها"، روز گذشته رییس ورزش و جوانان ناصریه عراق و هیات همراه با حضور در باشگاه صنعت نفت آبادان ضمن دیدار با عیسی زاده، مدیرعامل این باشگاه از امکانات این مجموعه آبادانی دیدن کردند.


گفتنی است بعد از این دیدار مذاکراتی در خصوص آموزش و توسعه فوتبال بین طرفین انجام و توافقاتی نیز حاصل شد، تا طرفین بتوانند تعاملات خوبی باهم داشته باشند.

 

همچنین کرار جاسم هافبک عراقی صنعت نفت نیز در این بازدید همراه هیات عراقی بود.

 

بازدید هیات عراقی از باشگاه نفت آبادان