در انتظار دربی استقلال و پرسپولیس در لیگ قهرمانان

در انتظار دربی استقلال و پرسپولیس در لیگ قهرمانان