خط و نشان قلعه‌نویی و شفر برای داور عمانی خط و نشان قلعه‌نویی و شفر برای داور عمانی به گزارش "ورزش‌سه"، بعد از به صدا در آمدن سوت پایان مسابقه استقلال و ذوب آهن سرمربیان دو تیم به سمت ابوبکر داور عمانی مسابقه رفتند

خط و نشان قلعه‌نویی و شفر برای داور عمانی

به گزارش "ورزش‌سه"، بعد از به صدا در آمدن سوت پایان مسابقه استقلال و ذوب آهن سرمربیان دو تیم به سمت ابوبکر داور عمانی مسابقه رفتند.


قلعه نویی و شفر با حضور در وسط زمین و بعد از رسیدن به داور مسابقه با حالت عصبانیت صحبت هایی را با او انجام دادند و از عملکردش انتقاد کردند. نکته قابل توجه اعتراض همزمان شفر و قلعه نویی به داور عمانی بود. ابوبکر هم با سکوت پاسخ این دو سرمربی را داد و واکنشی به حرف هایشان نداشت.

خط و نشان قلعه‌نویی و شفر برای داور عمانی