درخواست حدادی‌فر از قلعه‌نویی؛ تعویضم نکن! درخواست حدادی‌فر از قلعه‌نویی؛ تعویضم نکن! به گزارش "ورزش‌سه"، ثانیه هایی قبل از اینکه قاسم حدادی فر با شوت سرکش خود گل ذوب آهن را وارد دروازه استقلال کند، امیر قلعه نویی سرمربی این تیم مهدی رجب زاده را فراخواند تا به زمین بفرستد

درخواست حدادی‌فر از قلعه‌نویی؛ تعویضم نکن!

به گزارش "ورزش‌سه"، ثانیه هایی قبل از اینکه قاسم حدادی فر با شوت سرکش خود گل ذوب آهن را وارد دروازه استقلال کند، امیر قلعه نویی سرمربی این تیم مهدی رجب زاده را فراخواند تا به زمین بفرستد.


قلعه نویی در این لحظات قصد داشت رجب زاده را به جای حدادی فر به زمین بفرستد و بر بار هجومی تیمش بیفزاید اما در همین حین حدادی فر با شوتی دیدنی دروازه استقلال را گشود. او در حاشیه شادی گلش از قلعه نویی خواست اجازه دهد در زمین بماند و تعویضش نکند که سرمربی ذوب آهن هم به این درخواستش پاسخ مثبت داد.


به همین خاطر رجب زاده به زمین نیامد و حدادی فر در زمین ماند، اما 10 دقیقه بعد قلعه نویی تصمیمش را اجرایی کرد و کاپیتان تیمش را از زمین بیرون کشید و رجب زاده را به میدان فرستاد.

درخواست حدادی‌فر از قلعه‌نویی؛ تعویضم نکن!