برخورد جالب شفر ـ قلعه‌نویی در پایان بازی برخورد جالب شفر ـ قلعه‌نویی در پایان بازی به گزارش "ورزشی ها"، امیر قلعه نویی سرمربی ذوب آهن که تیمش امروز بازی پایاپای و شجاعانه ای را مقابل استقلال به نمایش گذاشت بعد از پذیرش شکست و حذف از نیمکت خود به سمت نیمکت استقلال آمد و بعد از دست دادن با بازیکنانی مثل زکی پور قصد تبریک گفتن به وینفرد شفر را داشت اما شفر که مشغول شادی با دستیارانش بود متوجه حضور او نشد

برخورد جالب شفر ـ قلعه‌نویی در پایان بازی

به گزارش "ورزشی ها"، امیر قلعه نویی سرمربی ذوب آهن که تیمش امروز بازی پایاپای و شجاعانه ای را مقابل استقلال به نمایش گذاشت بعد از پذیرش شکست و حذف از نیمکت خود به سمت نیمکت استقلال آمد و بعد از دست دادن با بازیکنانی مثل زکی پور قصد تبریک گفتن به وینفرد شفر را داشت اما شفر که مشغول شادی با دستیارانش بود متوجه حضور او نشد.


قلعه نویی بعد از کمی مکث راه میانه زمین را در پیش گرفت که در این لحظه همکاران شفر او را از این موضوع مطلع کردند و او خود را به قلعه نویی رساند و پاسخ وی را داد. این دو بعد از اعتراض مشترک به داور راه میانه میدان را در پیش گرفتند اگرچه شفر به اصرار بازیکنان در میدان ماند تا توسط آنها به آسمان پرتاب شود.

برخورد جالب شفر ـ قلعه‌نویی در پایان بازی