شعار غیر مستقیم علیه قلعه‌نویی در آزادی شعار غیر مستقیم علیه قلعه‌نویی در آزادی به گزارش "ورزشی ها"، امیر قلعه نویی اعتقاد دارد بازیکنان استقلال در نیمه دوم وقت کشی می کنند و بی دلیل خود را به زمین می زنند

شعار غیر مستقیم علیه قلعه‌نویی در آزادی

به گزارش "ورزشی ها"، امیر قلعه نویی اعتقاد دارد بازیکنان استقلال در نیمه دوم وقت کشی می کنند و بی دلیل خود را به زمین می زنند.


او در طول نیمه دوم چند بار به داور چهارم اعتراض کرده است و همین مساله باعث شده هواداران استقلال در طول بازی بدون اینکه نامی از او ببرند علیه سرمربی ذوب آهن شعار بدهند.

شعار غیر مستقیم علیه قلعه‌نویی در آزادی