درخشش بی پایان تیام با طعم تاریخ‌سازی درخشش بی پایان تیام با طعم تاریخ‌سازی به گزارش "ورزشی ها"، تیام در نمایش فوق العاده خود موفق شد برابر ذوب آهن هتریک کند تا مرد اول آبی ها در دیدار با تیم قلعه نویی باشد

درخشش بی پایان تیام با طعم تاریخ‌سازی

به گزارش "ورزشی ها"، تیام در نمایش فوق العاده خود موفق شد برابر ذوب آهن هتریک کند تا مرد اول آبی ها در دیدار با تیم قلعه نویی باشد.


تیام که نمایش فوق العاده ای در تکیب استقلال دارد، موفق شد در یک ضد حمله خطرناک پاس رو به عقب غفوری را تبدیل به گل کند تا به این ترتیب آبی های تهرانی به سومین گل خود دست پیدا کنند.


تیام با این گل تعداد گل های آسیایی خود را به عدد 7 رساند تا در میان بهترین گلزنان آسیایی حضور داشته باشد.


تیام همچنین با این گل تبدیل به بهترین گلزن خارجی باشگاه استقلال در تاریخ شد.

درخشش بی پایان تیام با طعم تاریخ‌سازی