استقلال ذوب آهن تلفات می‌دهد؟ استقلال- ذوب آهن تلفات می‌دهد؟ به گزارش "ورزشی ها"، بعد از دو درگیری ابتدایی بازی بین بازیکنان دو تیم و البته دعوای بین شفر با دستیار امیر قلعه نویی بین دو نیمه، بازی دو تیم در طول 6 دقیقه اول نیمه دوم هم با درگیری بازیکنان دو تیم همراه بوده است

استقلال- ذوب آهن تلفات می‌دهد؟

به گزارش "ورزشی ها"، بعد از دو درگیری ابتدایی بازی بین بازیکنان دو تیم و البته دعوای بین شفر با دستیار امیر قلعه نویی بین دو نیمه، بازی دو تیم در طول 6 دقیقه اول نیمه دوم هم با درگیری بازیکنان دو تیم همراه بوده است.


 در دقیقه 50 بازی میلاد فخرالدینی با آرنج به صورت روزبه چشمی کوبید که این موضوع باعث شد یکی دو دقیقه روند بازی قطع شود.


با توجه به شرایطی که بازی دارد و درگیری های پرتعداد بازیکنان دو تیم ممکن است این بازی حتی اخراجی ها هم داشته باشد.

 

 

 

عکس ها امیرحسین خیرخواه

استقلال ذوب آهن تلفات می‌دهد؟