درگیری در آزادی؛ این قسمت شفر و دستیاران قلعه‌نویی درگیری در آزادی؛ این قسمت شفر و دستیاران قلعه‌نویی به گزارش "ورزشی ها"، در پایان نیمه اول امیر قلعه نویی دستیاران خود را به وسط زمین فرستاد تا به داور اعتراض کنند اما شفر سمت آنها رفت تا اجازه ایجاد جنگ روانی را از آنها بگیرد

درگیری در آزادی؛ این قسمت شفر و دستیاران قلعه‌نویی

به گزارش "ورزشی ها"، در پایان نیمه اول امیر قلعه نویی دستیاران خود را به وسط زمین فرستاد تا به داور اعتراض کنند اما شفر سمت آنها رفت تا اجازه ایجاد جنگ روانی را از آنها بگیرد.


وقتی درگیری بین کادرفنی دو تیم در حال بالاگرفتن بود نیروی انتظامی دخالت کرد و طرفین را راهی رختکن کرد تا اتفاق بدی در آزادی رخ ندهد.

درگیری در آزادی؛ این قسمت شفر و دستیاران قلعه‌نویی