کارت زرد دیرهنگام برای تکل خشن باقری کارت زرد دیرهنگام برای تکل خشن باقری به گزارش "ورزشی ها"، در دقیقه 18 بازی و در شرایطی که ذوب آهن در حال طراحی یک ضد حمله بود، فرشید باقری تکل خشنی روی پای بازیکن حریف زد که داور این صحنه را آوانتاژ داد

کارت زرد دیرهنگام برای تکل خشن باقری

به گزارش "ورزشی ها"، در دقیقه 18 بازی و در شرایطی که ذوب آهن در حال طراحی یک ضد حمله بود، فرشید باقری تکل خشنی روی پای بازیکن حریف زد که داور این صحنه را آوانتاژ داد.


اما بعد از این که توپ به بیرون رفت داور در دقیقه 23 بازی کارت زرد را به باقری نشان داد که باعث بهت هافبک شماره 14 استقلال شد.


بازیکنان استقلال تا دقیقه 25 بازی 2 کارت زرد گرفته اند که این باعث احتیاط بیشتر در دقایق باقی مانده بازی می شود.

کارت زرد دیرهنگام برای تکل خشن باقری