قائدی در لیست 18 نفره استقلال قائدی در لیست 18 نفره استقلال به گزارش "ورزشی ها"، مهدی قائدی به دلیل تصادف 4 ماه دور از میادین بود اما برای این بازی حساس نامش در لیست 18 نفره استقلال قرار گرفت

قائدی در لیست 18 نفره استقلال

به گزارش "ورزشی ها"، مهدی قائدی به دلیل تصادف 4 ماه دور از میادین بود اما برای این بازی حساس نامش در لیست 18 نفره استقلال قرار گرفت.


قائدی امروز این شانس را دارد تا در بازی که برای استقلال حکم مرگ و زندگی را دارد در ترکیب استقلال به میدان برود و دقایقی بازی کند.


سیدحسین حسینی، جابر انصاری، بهنام برزای، علی قربانی، امید نورافکن و بویان دیگر نیکمت نشینان استقلال در بازی امشب هستند.

قائدی در لیست 18 نفره استقلال