باقرزاده ۴ سال دیگر رییس شمشیربازی ماند باقرزاده ۴ سال دیگر رییس شمشیربازی ماند به گزارش "ورزشی ها"، صبح امروز مجمع انتخاباتی فدراسیون شمشیربازی با حضور ۲ کاندیدا و به ریاست محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش آغاز شد

باقرزاده ۴ سال دیگر رییس شمشیربازی ماند

به گزارش "ورزشی ها"، صبح امروز مجمع انتخاباتی فدراسیون شمشیربازی با حضور ۲ کاندیدا و به ریاست محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش آغاز شد.


فضل الله باقرزاده رئیس فدراسیون شمشیربازی و انوش جهانی نایب رییس فدراسیون کاندیدای تصدی این پست بودند. 


طبق پیش بینی ها نایب رییس فدراسیون شمشیربازی قبل از شروع رای گیری از انتخابات انصراف داد تا تنها کاندیدای باقی مانده رییس فعلی فدراسیون باشد.


بدین ترتیب با اینکه طبق قانون رای گیری انجام شد؛ اما فضل الله باقرزاده قبلا از رای گیری برای ۴ سال دیگر به عنوان رییس فدراسیون شمشیربازی انتخاب شد.


این فدراسیون در ۲ دوره گذشته هم با ریاست باقرزاده به کار خود ادامه داده بود و اخیرا موفقیت های زیادی را هم به دست آورده است.

باقرزاده ۴ سال دیگر رییس شمشیربازی ماند