ترکیب اصلی ناپولی و یوونتوس اعلام شد ترکیب اصلی ناپولی و یوونتوس اعلام شد  به گزارش "ورزشی ها"، ناپولی برای جبران اختلاف 4 امتیازی و امیدواری به فتح اسکودتو، کار دشواری برابر یوونتوس آماده آلگری دارد

ترکیب اصلی ناپولی و یوونتوس اعلام شد

 

به گزارش "ورزشی ها"، ناپولی برای جبران اختلاف 4 امتیازی و امیدواری به فتح اسکودتو، کار دشواری برابر یوونتوس آماده آلگری دارد.

 

یوونتوس: بوفون- بن عطیه- هوودس- کیه لینی- آساموا- پیانیچ- خدیرا- ماتوئیدی- کاستا- دیبالا- ایگواین

 

ناپولی: رینا- کولیبالی- هیسا- آلبیول- رای- آلان- جورجینیو- همسیک- کایخون- مرتنز- اینسینیه

 

 

ترکیب اصلی ناپولی و یوونتوس اعلام شد