امیدوارم روزی برسد که شکایتی علیه پرسپولیس نباشد امیدوارم روزی برسد که شکایتی علیه پرسپولیس نباشد  به گزارش "ورزشی ها" و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، محمد حاجی بیگی با تصمیم هیئت مدیره و حکم سرپرست باشگاه به عنوان معاون حقوقی باشگاه، فعالیت خود را شروع کرد

امیدوارم روزی برسد که شکایتی علیه پرسپولیس نباشد

 به گزارش "ورزشی ها" و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، محمد حاجی بیگی با تصمیم هیئت مدیره و حکم سرپرست باشگاه به عنوان معاون حقوقی باشگاه، فعالیت خود را شروع کرد. در مراسمی با حضور مدیران باشگاه نیز، علی جمشیدی معاون حقوقی پیشین باشگاه تودیع و محمد حاجی بیگی به عنوان مسوول جدید بخش حقوقی باشگاه پرسپولیس معرفی شد.


حمیدرضا گرشاسبی در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت: بخش حقوقی یکی از مهمترین بخش‌ها در مجموعه پرسپولیس است چون هر گونه نقصان در آن می‌تواند به بهای سنگینی تمام شود و این مساله به شکل جریمه‌ها و خسارت‌های مالی بروز کند. آقای حاجی بیگی هم با اصرار هیأت مدیره، در حالی این مسوولیت را پذیرفتند که در جریان هستیم، مسوولیت‌های مهم دیگری به ایشان پیشنهاد شده است ولی از آنها صرفنظر کردند تا بتوانند در این بخش به باشگاه کمک کنند. من امیدوارم یک روز بشنویم که پرونده حقوقی در قالب شکایت از پرسپولیس نداریم.

امیدوارم روزی برسد که شکایتی علیه پرسپولیس نباشد