3 غایب قطعی استقلال در بازی با پیکان! 3 غایب قطعی استقلال در بازی با پیکان! به گزارش "ورزشی ها"، سیدمجید حسینی، روزبه چشمی و فرشید باقری بازیکنانی هستند که امروز در آخرین تمرین استقلال پیش از بازی با پیکان غایب هستند و بنابراین به این بازی حساس نخواهند رسید

3 غایب قطعی استقلال در بازی با پیکان!

به گزارش "ورزشی ها"، سیدمجید حسینی، روزبه چشمی و فرشید باقری بازیکنانی هستند که امروز در آخرین تمرین استقلال پیش از بازی با پیکان غایب هستند و بنابراین به این بازی حساس نخواهند رسید.


برای بازی با پیکان منتظری و سهرابیان در پست دفاع وسط جانشین چشمی و مجید حسینی می شوند و داریوش شجاعیان هم در پست هافبک دفاعی جانشین فرشید باقری می شود.


استقلال مدت ها است به دلیل مصدومیت و محرومیت بازیکنانش شرایط بازی با ترکیب کامل خود را ندارد و این موضوع در بازی با پیکان هم ادامه دار خواهد بود.

3 غایب قطعی استقلال در بازی با پیکان!