واگذاری تراکتورسازی به بخش خصوصی جدی شد واگذاری تراکتورسازی به بخش خصوصی جدی شد به گزارش "ورزشی ها"، هنوز یکی دو روز بیشتر از تغییرات مدیریتی در تراکتورسازی نگذشته بود که گمانه زنی ها در خصوص واگذاری این باشگاه از بخش نظامی به بخش خصوصی جدی تر از همیشه نقل محافل خبری شد

واگذاری تراکتورسازی به بخش خصوصی جدی شد

به گزارش "ورزشی ها"، هنوز یکی دو روز بیشتر از تغییرات مدیریتی در تراکتورسازی نگذشته بود که گمانه زنی ها در خصوص واگذاری این باشگاه از بخش نظامی به بخش خصوصی جدی تر از همیشه نقل محافل خبری شد. موضوعی که با صحبت های اخیر فرمانده سپاه عاشورا تبریز وارد فاز جدی تری در راستای واگذاری این باشگاه به بخش خصوصی شد.


در نشست خبری فرمانده سپاه عاشورا که در تبریز برگزار شد سردار عابدین خرم با اشاره به وضعیت مدیریت باشگاه تراکتورسازی و این که این فصل مدیریت خوبی در باشگاه صورت نگرفت، گفت:« با صحبت هایی که با فرماندهی سپاه داشتیم به جد در حال پیگیری واگذاری باشگاه تراکتور سازی هستیم. هر بخش خصوصی که توان خوبی برای اداره باشگاه تراکتورسازی داشته باشد تیم را واگذار خواهیم کرد و در این راه مشکلی نداریم».

واگذاری تراکتورسازی به بخش خصوصی جدی شد