خبرنگاران تونسی معلول را دیوانه کردند! خبرنگاران تونسی معلول را دیوانه کردند! به گزارش "ورزشی ها"، ماجرای درگیری های کنفرانس مطبوعاتی از جایی آغاز شد که یکی از خبرنگاران حاضر سئوالاتی پیرامون نحوه انتخاب بازیکنان برای حضور در اردو به زبان آورد

خبرنگاران تونسی معلول را دیوانه کردند!

به گزارش "ورزشی ها"، ماجرای درگیری های کنفرانس مطبوعاتی از جایی آغاز شد که یکی از خبرنگاران حاضر سئوالاتی پیرامون نحوه انتخاب بازیکنان برای حضور در اردو به زبان آورد . این سئوال و نحوه بیانش  چندان به مذاق نبیل معلول و مدیررسانه ای تیم ملی تونس خوش نیامد تا بگو مگوهای طرفین برای لحظاتی سالن کنفرانس را تحت الشعاع قرار دهد.سئوال خبرنگار  خبرنگار تونسی  پیرامون دعوت نشدن الحرباوی ستاره این روزهای لیگ تونس بود و مدیر رسانه ای تیم ملی اصرار داشت که  سئوالات باید در چارچوب این مسابقه باشد و پرسش های مربوط به مباحث دیگر در زمانی دیگر از سرمربی پرسیده شود . اما خبرنگار تونسی دست بردار نبود . او می گفت :من خبرنگارم و درباره هرچیزی که دلم بخواهد سئوال می کنم ، اما پاسخ مدیر رسانه ای دوباره همین بود . در همین اثنا معلول نیز به میان بحث آمد و به خبرنگار گفت: بهتر است به جای پرسش های حاشیه ای درباره دیدار تونس و ایران بپرسید . 


این مسئله اگرچه خیلی هم غیر طبیعی نبود اما ادامه بحث ها و انتشار خیر اخراج احتمالی نبیل معلول فدراسیون فوتبال تونس را وادار به  واکنش کرد و آنها در اینستاگرام و توییتر به این خبرنگار انتقاد تندی کردند .فدراسیون فوتبال تونس در توییتر خود  با انتشار تصاویر کنفرانس مطبوعاتی عصر دیروز، نوشت:«اگر سه چهارم ما در این نشست مطبوعاتی بودیم بعد ز این سئوالات محل را ترک می کردیم . 


در این پست  با انتشار ویدئوی این مباحثه چنین نوشته شده :برای کسانی که در کنفرانس حضور نداشته اند و می خواهند بدانند در این نشست چه گذشته. می توانید سطح آماتور سئوالات را در این ویدئو مشاهده کنید . آنها کاری کردند که نبیل معلول هم دیوانه شود!

 

 

 

 

 

خبرنگاران تونسی معلول را دیوانه کردند!