کی روش: همیشه باهم برای سربلندی ایران کی روش: همیشه باهم برای سربلندی ایران به گزارش "ورزشی ها"، در روزهایی که اتحاد و همدلی بازیکنان حاضر در اردوی آماده سازی تیم ملی به یکی از نقاط قوت ایران تبدیل شده است سرمربی پرتغالی با انتشار تصویری از هم قسم شدن شاگردانش در آخرین جلسه تمرینی تیم ملی برای مصاف با تونس مدعی شد همه با هم برای سربلندی ایران تلاش می کنند

کی روش: همیشه باهم برای سربلندی ایران

به گزارش "ورزشی ها"، در روزهایی که اتحاد و همدلی بازیکنان حاضر در اردوی آماده سازی تیم ملی به یکی از نقاط قوت ایران تبدیل شده است سرمربی پرتغالی با انتشار تصویری از هم قسم شدن شاگردانش در آخرین جلسه تمرینی تیم ملی برای مصاف با تونس مدعی شد همه با هم برای سربلندی ایران تلاش می کنند.


کارلوس کی روش در جدیدترین پست فیس بوکی خود نوشت:« همیشه باهم برای سربلندی تیم ملی ایران تلاش می کنیم». کارلوس با هشتگ پیش به سوی روسیه 2018 از روحیه قوی و بسیار مهم شاگردانش در این روزها خبر داد و یک بار دیگر نشان داد جو حاکم بر اردوی تیم ملی قوی تر و مستحکم تر از آن چیزی است که همه تصور می کنند.

 

کی روش: همیشه باهم برای سربلندی ایران