حضور مامورین کمیته ضد دوپینگ فیفا در تمرینات اسپانیا حضور مامورین کمیته ضد دوپینگ فیفا در تمرینات اسپانیا به گزارش "ورزشی ها"، تست‌های ضد دوپینگ بدون اعلام قبلی و با حضور ناگهانی مامورین ضد دوپینگ فیفا برگزار می‌شود

حضور مامورین کمیته ضد دوپینگ فیفا در تمرینات اسپانیا

به گزارش "ورزشی ها"، تست‌های ضد دوپینگ بدون اعلام قبلی و با حضور ناگهانی مامورین ضد دوپینگ فیفا برگزار می‌شود. آنها امروز پیش از تمرینات نوبت عصر تیم ملی اسپانیا در محل تمرین حاضر شدند تا به صورت تصادفی از چند بازیکن تست پزشکی بگیرند.

 

 

 

 

این تست‌ها برگزار شد و سپس بازیکنان تمرینات خود را شروع کردند و در نهایت، جشن تولد کوچکی برای یوردی آلبا که بیست و نهمین سالروز تولدش را جشن می‌گرفت، برگزار شد.

 

تنها غایب ترکیب 24 نفره اسپانیا، جرارد پیکه بود که به علت سرماخوردگی برای دومین روز پیاپی در تمرینات غایب بود.

 

حضور مامورین کمیته ضد دوپینگ فیفا در تمرینات اسپانیا