تمرین  تیم ملی با حضور ستاره های اروپایی تمرین  تیم ملی با حضور ستاره های اروپایی به گزارش "ورزشی ها"، در لیست نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی برای دو بازی با تیم های آفریقایی، نام 14 لژیونر به چشم می خورد

تمرین  تیم ملی با حضور ستاره های اروپایی

به گزارش "ورزشی ها"، در لیست نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی برای دو بازی با تیم های آفریقایی، نام 14 لژیونر به چشم می خورد. بازیکنانی که در نقاط مختلف دنیا بازی می کنند و در سال شمسی اخیر نیز به موفقیت هایی خوشحال کننده دست یافته اند.

 

حال باتوجه به برگزاری اردو در فیفادی، تمام لژیونرهای مورد نظر کارلوس کی روش در جمع ملی پوشان هستند و در واقع اردو با تمام نفرات برگزار می شود.

 

 

بازیکنانی که از ایران و به همراه تیم به تونس رفته بودند، دیروز به این کشور رسیدند و فوتبالیست های شاغل در اروپا نیز کم کم به اردو اضافه می شوند. شاید جذاب ترین لژیونر در این بین، مسعود شجاعی باشد که مدت ها از تیم ملی به دور بود.

 

انصاری فرد و حاج صفی بازیکنان شاغل در یونان و همچنین گوچی، جهانبخش و عزت اللهی نیز به تمرین تیم ملی اضافه شدند تا تمرینات با چهره های درخشان تری پیگیری شوند.

 

تمرین  تیم ملی با حضور ستاره های اروپایی