اعتراض وراتی به تبعیض داوران بین لئو مسی و دیگران! اعتراض وراتی به تبعیض داوران بین لئو مسی و دیگران!  به گزارش "ورزشی ها"، وراتی در دیدار برگشت پاری سن ژرمن برابر رئال مادرید در پاریس، در اواسط نیمه دوم و به علت اعتراض شدید به داور، با دریافت کارت زرد دوم اخراج شد اما ستاره ایتالیایی علیرغم پذیرش اشتباه خود معتقد است داوران باید کمی صبورتر باشند و در این خصوص لیونل مسی را مثال زده است

اعتراض وراتی به تبعیض داوران بین لئو مسی و دیگران!

 

به گزارش "ورزشی ها"، وراتی در دیدار برگشت پاری سن ژرمن برابر رئال مادرید در پاریس، در اواسط نیمه دوم و به علت اعتراض شدید به داور، با دریافت کارت زرد دوم اخراج شد اما ستاره ایتالیایی علیرغم پذیرش اشتباه خود معتقد است داوران باید کمی صبورتر باشند و در این خصوص لیونل مسی را مثال زده است.

 

 

وراتی گفت: "اگرچه من مقابل رئال مادرید اشتباه کردم اما کارت قرمز داور نیز باعث ناامیدی من شده و گاهی بهتر است داوران کمی صبورتر باشند.

 

من واکنش بدی در آن دیدار نشان دادم اما به هیچ کس توهین نکردم اما لیونل مسی با انگشت خود به سمت صورت داور می رود و هرگز کارت دریافت نمی کند. اما به هر حال من باید در این خصوص پیشرفت کنم."

اعتراض وراتی به تبعیض داوران بین لئو مسی و دیگران!