منتظر جواب فدراسیون و سازمان لیگ هستیم منتظر جواب فدراسیون و سازمان لیگ هستیم به گزارش "ورزشی ها"، احسان بعیدی مدیر رسانه ای تیم فوتبال ذوب آهن در این ارتباط اظهار داشت: با توجه به اینکه به زعم کارشناسان داوری در دیدار تیمهای ذوب آهن و سایپا فقط و تنها در حق ذوب آهن اجحاف صورت گرفت و این دیدار به نوعی تحت تاثیر اشتباهات داوری قرار داشت، باشگاه ذوب آهن و سرمربی تیم ذوب آهن به صورت جداگانه، نامه هایی را به فدارسیون و سازمان لیگ ارائه کردند

منتظر جواب فدراسیون و سازمان لیگ هستیم

به گزارش "ورزشی ها"، احسان بعیدی مدیر رسانه ای تیم فوتبال ذوب آهن در این ارتباط اظهار داشت: با توجه به اینکه به زعم کارشناسان داوری در دیدار تیمهای ذوب آهن و سایپا فقط و تنها در حق ذوب آهن اجحاف صورت گرفت و این دیدار به نوعی تحت تاثیر اشتباهات داوری قرار داشت، باشگاه ذوب آهن و سرمربی تیم ذوب آهن به صورت جداگانه، نامه هایی را به فدارسیون و سازمان لیگ ارائه کردند.


وی ادامه داد: روز شنبه دیدار ذوب آهن با پدیده برگزار خواهد شد و ما انتظار داریم پاسخ روشنی به مطالبه به حق ما داده شود. به ویژه اینکه ذوب آهن مظلومترین تیم به لحاظ داوری بوده است؛ به خصوص در دیدار سایپا همه اتفاقات داوری به صورت یک طرفه و علیه ذوب آهن رخ داد.


وی در پایان بیان کرد: اینکه پاسخ نامه هایی که به فدارسیون و سازمان لیگ ارسال کردیم دریافت نماییم انتظار بحقی است و خود فدراسیون و سازمان لیگ با احترام با این روش حرفه ای و اصولی به سایر راهبردهایی که بعضاً از سوی دیگران اتخاذ می شود هویت می دهد. ما همچنان منتظر پاسخ هستیم و امیدواریم تا پایان وقت اداری پنجشنبه پاسخ نامه های مبتنی بر حق ما داده شود!

منتظر جواب فدراسیون و سازمان لیگ هستیم