اولین کلین شیت آسیایی مظاهری برابر لوکوموتیو اولین کلین شیت آسیایی مظاهری برابر لوکوموتیو به گزارش "ورزشی ها"، رشید مظاهری در دیدار خانگی ذوبی ها موفق شد دروازه خود را برابر لوکوموتیو بسته نگه دارد تا به این ترتیب اولین کلین شیت او در این فصل از لیگ قهرمانان آسیا ثبت شود

اولین کلین شیت آسیایی مظاهری برابر لوکوموتیو

به گزارش "ورزشی ها"، رشید مظاهری در دیدار خانگی ذوبی ها موفق شد دروازه خود را برابر لوکوموتیو بسته نگه دارد تا به این ترتیب اولین کلین شیت او در این فصل از لیگ قهرمانان آسیا ثبت شود.


مظاهری برابر الدوحیل بهترین بازیکن ذوبی ها بود و 6 سیو در کارنامه او ثبت شد اما با این وجود 3 گل دریافت کرد تا دست او از کلین شیت کوتاه بماند.


با این وجود دروازه بان اول ذوبی ها توانست برابر لوکوموتیو در روزی که خیلی به زحمت نیفتاد، دروازه خود را بسته نگه دارد تا اولین کلین شیت این فصل در کارنامه او ثبت شود.

اولین کلین شیت آسیایی مظاهری برابر لوکوموتیو