طارمی و اسنایدر در ترکیب اصلی الغرافه طارمی و اسنایدر در ترکیب اصلی الغرافه به گزارش "ورزش‌سه"،  بولنت اویگان، سرمربی ترکیه ای تیم الغرافه قطر 11 مرد منتخب خود برای دیدار با تراکتورسازی را مشخص کرد که به شرح ذیل است:یوسف حسن علیروبرت فاسیانوفهد الشمریعمر مادیبویوسف مفتاحاوتمان الیحریاحمد علاءالدینکارلوس آمادوعبدالعزیز حاتموسلی اسنایدرمهدی طارمینکته قابل توجه در ترکیب الغرافه حضور مهدی طارمی و وسلی اسنایدر است؛ همچنین قاسم برهان دروازه بان مطرح قطری ها در این بازی روی نیمکت خواهد نشست

طارمی و اسنایدر در ترکیب اصلی الغرافه

به گزارش "ورزش‌سه"،  بولنت اویگان، سرمربی ترکیه ای تیم الغرافه قطر 11 مرد منتخب خود برای دیدار با تراکتورسازی را مشخص کرد که به شرح ذیل است:


یوسف حسن علی
روبرت فاسیانو
فهد الشمری
عمر مادیبو
یوسف مفتاح
اوتمان الیحری
احمد علاءالدین
کارلوس آمادو
عبدالعزیز حاتم
وسلی اسنایدر
مهدی طارمی


نکته قابل توجه در ترکیب الغرافه حضور مهدی طارمی و وسلی اسنایدر است؛ همچنین قاسم برهان دروازه بان مطرح قطری ها در این بازی روی نیمکت خواهد نشست.

طارمی و اسنایدر در ترکیب اصلی الغرافه