3 خارجی تراکتور برای اولین بار در ترکیب اصلی 3 خارجی تراکتور برای اولین بار در ترکیب اصلی به گزارش "ورزش‌سه"، با اعلام ترکیب تراکتورسازی برای دیدار با الغرافه قطر مشخص شد که تیم تبریزی برای نخستین بار از 3 بازیکن خارجی خود در ترکیب اصلی استفاده می کند

3 خارجی تراکتور برای اولین بار در ترکیب اصلی

به گزارش "ورزش‌سه"، با اعلام ترکیب تراکتورسازی برای دیدار با الغرافه قطر مشخص شد که تیم تبریزی برای نخستین بار از 3 بازیکن خارجی خود در ترکیب اصلی استفاده می کند.


با نظر ارتغرول ساغلام سرمربی تراکتور، این تیم امروز ژوردی آلمیدای برزیلی را درون دروازه دارد و سلیمان کرپیچ مهاجم بوسنیایی در خط حمله حضور دارد. همچنین گریکوف سیمه مدافع کروات برای اولین بار در ترکیب اصلی تراکتور قرار گرفته تا هر 3 بازیکن خارجی در ترکیب ثابت به میدان بروند.

3 خارجی تراکتور برای اولین بار در ترکیب اصلی