ترکیب متحول شده تراکتور مقابل الغرافه قطر ترکیب متحول شده تراکتور مقابل الغرافه قطر به گزارش "ورزش‌سه"، ارتغرول ساغلام سرمربی ترکیه ای تراکتورسازی 11 مرد منتخب خود برای دیدار با الغرافه قطر را مشخص کرد که به شرح ذیل است:ژوردی آلمیدامحمدرضا مهدی زادهگریکوف سیمهمحمد نادریرضا شربتیمهدی مهدی پورمهدی کیانیارسلان مطهریمحمد ابراهیمیاحسان پهلوانسلیمان کرپیچدر ترکیب امروز تراکتورسازی نکات مهمی وجود دارد که مهم ترین آنها غیبت محمد ایرانپوریان در ترکیب اصلی است

ترکیب متحول شده تراکتور مقابل الغرافه قطر

به گزارش "ورزش‌سه"، ارتغرول ساغلام سرمربی ترکیه ای تراکتورسازی 11 مرد منتخب خود برای دیدار با الغرافه قطر را مشخص کرد که به شرح ذیل است:


ژوردی آلمیدا
محمدرضا مهدی زاده
گریکوف سیمه
محمد نادری
رضا شربتی
مهدی مهدی پور
مهدی کیانی
ارسلان مطهری
محمد ابراهیمی
احسان پهلوان
سلیمان کرپیچ


در ترکیب امروز تراکتورسازی نکات مهمی وجود دارد که مهم ترین آنها غیبت محمد ایرانپوریان در ترکیب اصلی است. به جای ایرانپوریان امروز محمدرضا مهدی زاده در پست دفاع راست بازی می کند و گریکوف سیمه مدافع کروات برای اولین بار در ترکیب اصلی تراکتور به عنوان دفاع وسط به میدان می‌رود.


دیدار الغرافه قطر و تراکتورسازی ساعت 18:30 امروز در ورزشگاه بن جاسم دوحه برگزار می شود.

ترکیب متحول شده تراکتور مقابل الغرافه قطر