تایید جراحی و دوری دژاگه توسط ناتینگهام پست تایید جراحی و دوری دژاگه توسط ناتینگهام پست به گزارش "ورزشی ها"، بعد از نزدیک به یک هفته از علنی شدن مصدومیت و جراحی اشکان دژاگه کاپیتان تیم ملی که توسط کارلوس کی روش علنی شد، سرانجام رسانه های انگلیسی منتسب به باشگاه ناتینگهام فارست این اتفاق و بدشانسی بزرگ را تایید و از دوری دوماهه اشکان خبر دادند

تایید جراحی و دوری دژاگه توسط ناتینگهام پست

به گزارش "ورزشی ها"، بعد از نزدیک به یک هفته از علنی شدن مصدومیت و جراحی اشکان دژاگه کاپیتان تیم ملی که توسط کارلوس کی روش علنی شد، سرانجام رسانه های انگلیسی منتسب به باشگاه ناتینگهام فارست این اتفاق و بدشانسی بزرگ را تایید و از دوری دوماهه اشکان خبر دادند.


ناتینگهام پست انگلیس در همین خصوص نوشت:« بعد از تنها چند هفته از امضای قرارداد با ناتینگهام فارست، اشکان دژاگه به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه رباط داخلی برای دوماه از میادین دور ماند. نکته تاسف بار این است که ستاره ایرانی باید عمل جراحی روی پای خود با نظارت کامل باشگاه و کادرپزشکی داشته باشد تا در کمترین فاصله زمانی مجوز بازگشت به میادین را دریافت کند».

 


خبر امروز ناتینگهام پست در قبال اشکان دژاگه و مصدومیت کاپیتان ایران در حالی روی خروجی قرار گرفت که آیتور کارانکا سرمربی ناتیگهام فارست تا آخرین مصاحبه ای که داشت، زیر بار این اتفاق تلخ برای ستاره ایرانی نرفته بود؛ اما سرانجام به از دست دادن یکی از خریدهای زمستانی خود اعتراف کرد.

تایید جراحی و دوری دژاگه توسط ناتینگهام پست