روانشناس سابق لیل فرانسه در کنار ذوب آهن روانشناس سابق لیل فرانسه در کنار ذوب آهن به گزارش ورزشی ها، به پیشنهاد امیر قلعه نویی قبل از بازی ذوب آهن و لوکوموتیو تاشکند در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا محمدرضا نقابیان، روانشناس ایرانی که 4 سال سابقه همکاری با تیم لیل فرانسه را دارد و به عنوان دکتر روانشناس این تیم در لوشامپیونه حضور داشت، همکاری اش با ذوب آهن را آغاز کرد

روانشناس سابق لیل فرانسه در کنار ذوب آهن

به گزارش ورزشی ها، به پیشنهاد امیر قلعه نویی قبل از بازی ذوب آهن و لوکوموتیو تاشکند در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا محمدرضا نقابیان، روانشناس ایرانی که 4 سال سابقه همکاری با تیم لیل فرانسه را دارد و به عنوان دکتر روانشناس این تیم در لوشامپیونه حضور داشت، همکاری اش با ذوب آهن را آغاز کرد.


نقابیان از روز گذشته کارش را با ذوب آهن آغاز کرد و حضور او می تواند در بازی امروز با لوکوموتیو در عملکرد تیم اصفهانی تاثیرگذار باشد.

روانشناس سابق لیل فرانسه در کنار ذوب آهن