ستاره تراکتورسازی روی جلد رسانه های قطر ستاره تراکتورسازی روی جلد رسانه های قطر به گزارش "ورزشی ها"، الغرافه یکی از نماینده های قطر در لیگ قهرمانان امشب در جدالی حساس و سرنوشت ساز میزبان تراکتورسازی ایران خواهد بود به همین خاطر در فاصله چند ساعت تا این مصاف رسانه های دوحه با انتشار گزارش های مفصل به بررسی شرایط فنی دو تیم پرداختند

ستاره تراکتورسازی روی جلد رسانه های قطر

به گزارش "ورزشی ها"، الغرافه یکی از نماینده های قطر در لیگ قهرمانان امشب در جدالی حساس و سرنوشت ساز میزبان تراکتورسازی ایران خواهد بود به همین خاطر در فاصله چند ساعت تا این مصاف رسانه های دوحه با انتشار گزارش های مفصل به بررسی شرایط فنی دو تیم پرداختند.


نکته جالب توجه این که روزنامه استاد الدوحه جلد خود را به چهار ستاره بازی های نماینده های قطر در شب اول هفته دوم اختصاص داد که از جمع بازیکنان تراکتورسازی محمد ایران پوریان کاپیتان دوم تبریزی ها به عنوان مهره کلیدی در بازی با الغرافه روی جلد رفت.

 

ستاره تراکتورسازی روی جلد رسانه های قطر