آسنسیو: زیدان این بازگشت فوق العاده را رقم زد آسنسیو: زیدان این بازگشت فوق العاده را رقم زد به گزارش "ورزشی ها"، رئال با گل آسنسیو از حریف خود پیش افتاد ولی خواکین کار را به تساوی کشاند و در ادامه بتیس گل دوم را نیز زد

آسنسیو: زیدان این بازگشت فوق العاده را رقم زد

به گزارش "ورزشی ها"، رئال با گل آسنسیو از حریف خود پیش افتاد ولی خواکین کار را به تساوی کشاند و در ادامه بتیس گل دوم را نیز زد. ولی رئال که به تازگی پاری سن ژرمن را 3-1 شکست داده بود، در نهایت توانست 5-3 پیروز میدان شود. پس از بازی، آسنسیو، زیدان را باعث  این برد عالی دانست.

 

 

 

 

او گفت:" بین دو نیمه راجع به اشتباهاتمان صحبت کردیم و آنها را رفع کردیم. تغییراتی اعمال شد، فضاهایی را کسب کردیم و کنترل بازی به دست ما افتاد. در چند بازی اخیر، فکر می‌کنم پیشرفت هایی برای ما حاصل شده است. فکر می‌کنم تناسب خوبی برای ما وجود داشته که ما را به آینده خوشبین می‌کند"

زیدان نیز درباره صحبت های بین دو نیمه گفت:" این صحبت ها در رختکن می‌ماند ولی بله، درست است که من با آنها صحبت کردم، برخی چیزها را توضیح دادم و در نیمه دوم خیلی بهتر بودیم. با این حال بازیکنانم می‌خواستند بهتر هم باشند. آنها می‌دانستند که در پایان نیمه اول ما خیلی هم خوب نبودیم و باید تغییر می‌کردیم که این اتفاق افتاد."

آسنسیو: زیدان این بازگشت فوق العاده را رقم زد