میلان 1 0 سمپدوریا: پیرزی خانگی روسونری میلان 1-0 سمپدوریا: پیرزی خانگی روسونری به گزارش "ورزشی ها"، شاگردان گنارو گتوزو در ادامه نتایج خوب شان در هفته های اخیر، امشب با یک گل سمپدوریا را شکست دادند تا حالا با این تیم که در رتبه ششم جدول قرار دارد، در امتیار 41 برابر شوند

میلان 1-0 سمپدوریا: پیرزی خانگی روسونری

به گزارش "ورزشی ها"، شاگردان گنارو گتوزو در ادامه نتایج خوب شان در هفته های اخیر، امشب با یک گل سمپدوریا را شکست دادند تا حالا با این تیم که در رتبه ششم جدول قرار دارد، در امتیار 41 برابر شوند.

 

ادامه دارد...

 

میلان 1 0 سمپدوریا: پیرزی خانگی روسونری