کار خیرخواهانه قدوس، پیش از بازی بزرگ(عکس) کار خیرخواهانه قدوس، پیش از بازی بزرگ(عکس) به گزارش " ورزشی ها " باشگاه استرشوندس سوئد در صفحه رسمی خود خبر داد که این باشگاه ، بلیت بازی فردای خود با آرسنال در لیگ اروپا را به وسیله سامان قدوس به روبن(بیمار سرطانی) و خانواده‌ اش در بیمارستان هدیه داده است

کار خیرخواهانه قدوس، پیش از بازی بزرگ(عکس)

به گزارش " ورزشی ها " باشگاه استرشوندس سوئد در صفحه رسمی خود خبر داد که این باشگاه ، بلیت بازی فردای خود با آرسنال در لیگ اروپا را به وسیله سامان قدوس به روبن(بیمار سرطانی) و خانواده‌ اش در بیمارستان هدیه داده است .


استرشوندس پنجشنبه شب و از ساعت 21:30 در ورزشگاه خانگی خود میزبان شاگردان آرسن ونگر در مسابقات لیگ اروپا است.

 

 

کار خیرخواهانه قدوس، پیش از بازی بزرگ(عکس)