فسخ قرارداد دروازه‌بان جدید مشکی‌پوشان! فسخ قرارداد دروازه‌بان جدید مشکی‌پوشان! به گزارش "ورزشی ها"، مهرداد طهماسبی گلر سابق فولادخوزستان حدود ۲۰ روز با تیم فوتبال مشکی‌پوشان تمرین کرد و هفته گذشته نیز با عقد قرارداد رسمی به این باشگاه پیوست اما این بازیکن دیروز قراردادش را با این باشگاه فسخ کرد!طهماسبی که طی روزهای اخیر در تمرینات تیم مشهدی حضوری مرتب داشت، بعد از اینکه متوجه شد مسئولان باشگاه مشهدی منتظر هستند تا مربی جدیدشان انتخاب شود و بعد از آن دوباره در مورد ماندن یا رفتن طهماسبی تصمیم بگیرند، خودش عطای کار در این تیم را به لقایش بخشید و قراردادش را با این باشگاه فسخ کرد

فسخ قرارداد دروازه‌بان جدید مشکی‌پوشان!

به گزارش "ورزشی ها"، مهرداد طهماسبی گلر سابق فولادخوزستان حدود ۲۰ روز با تیم فوتبال مشکی‌پوشان تمرین کرد و هفته گذشته نیز با عقد قرارداد رسمی به این باشگاه پیوست اما این بازیکن دیروز قراردادش را با این باشگاه فسخ کرد!


طهماسبی که طی روزهای اخیر در تمرینات تیم مشهدی حضوری مرتب داشت، بعد از اینکه متوجه شد مسئولان باشگاه مشهدی منتظر هستند تا مربی جدیدشان انتخاب شود و بعد از آن دوباره در مورد ماندن یا رفتن طهماسبی تصمیم بگیرند، خودش عطای کار در این تیم را به لقایش بخشید و قراردادش را با این باشگاه فسخ کرد.

فسخ قرارداد دروازه‌بان جدید مشکی‌پوشان!