مدافع برزیلی نظر ابراهیم‌زاده را جلب نکرد مدافع برزیلی نظر ابراهیم‌زاده را جلب نکرد به گزارش "ورزشی ها" ،  آلن هنریکه سوآرز مدافع اهل برزیل که برای انجام تست به جمع طلائی پوشان سپاهان اضافه شده بود ، پس از گذشت یک هفته نتوانست نظر منصور ابراهیم زاده را از نظر فنی جلب کند و امروز از این تیم جدا شد تا به کشورش بازگردد

مدافع برزیلی نظر ابراهیم‌زاده را جلب نکرد

به گزارش "ورزشی ها" ،  آلن هنریکه سوآرز مدافع اهل برزیل که برای انجام تست به جمع طلائی پوشان سپاهان اضافه شده بود ، پس از گذشت یک هفته نتوانست نظر منصور ابراهیم زاده را از نظر فنی جلب کند و امروز از این تیم جدا شد تا به کشورش بازگردد .


به نظر می رسد ابراهیم زاده از به خدمت گرفتن مدافع منصرف شده و قصد دارد تیمش را در خط هجومی برای ادامه فصل تقویت کند.

 

مدافع برزیلی نظر ابراهیم‌زاده را جلب نکرد