مصدومیت عجیب کارمند سازمان لیگ و کمک پرسپولیسی‌ها! مصدومیت عجیب کارمند سازمان لیگ و کمک پرسپولیسی‌ها! به گزارش "ورزشی ها"، این کارمند سازمان لیگ، از پله های ورزشگاه آزادی سر خورد و سرش به شدت با زمین برخورد کرد و این اتفاق منجر به خونریزی شدید او شد

مصدومیت عجیب کارمند سازمان لیگ و کمک پرسپولیسی‌ها!

به گزارش "ورزشی ها"، این کارمند سازمان لیگ، از پله های ورزشگاه آزادی سر خورد و سرش به شدت با زمین برخورد کرد و این اتفاق منجر به خونریزی شدید او شد.

 

این اتفاق در حالی رخ داد که آمبولانس ورزشگاه هم رفته بود و پزشکان ورزشگاه نیز در محل نبودند؛ اما پزشک تیم پرسپولیس به داد این فرد رسید و امدادهای اولیه را انجام داد.

 

او که به داد کارمند سازمان لیگ رسیده بود، توصیه کرد که حتما به بیمارستان مراجعه کند؛ اما به نظر می رسد خطر رفع شده است.

مصدومیت عجیب کارمند سازمان لیگ و کمک پرسپولیسی‌ها!