حسرت استقلالی‌ها از تیرک انصاری (عکس) حسرت استقلالی‌ها از تیرک انصاری (عکس) به گزارش "ورزشی ها"، در دقیقه 38 بازی سانتر بی نقص وریا غفوری در موقعیت ایده آل به جابر انصاری رسید اما ضربه سرضرب او به تیرک افقی برخورد کرد و با بدشناسی این موقعیت عالی از دست رفت

حسرت استقلالی‌ها از تیرک انصاری (عکس)

به گزارش "ورزشی ها"، در دقیقه 38 بازی سانتر بی نقص وریا غفوری در موقعیت ایده آل به جابر انصاری رسید اما ضربه سرضرب او به تیرک افقی برخورد کرد و با بدشناسی این موقعیت عالی از دست رفت.


استقلالی ها برای فرار از شکست در نیمه دوم نیاز به گلزنی دارند و احتمال دارد شفر تصمیم بگیرد مامه تیام را وارد زمین بازی کند.

 


عکس: امیرحسین خیرخواه
 

حسرت استقلالی‌ها از تیرک انصاری (عکس)