شرایط متفاوت دو قلوهای استقلال (عکس) شرایط متفاوت دو قلوهای استقلال (عکس) به گزارش "ورزشی ها"، امید ابراهیمی و خسرو حیدری دو بازیکنی هستند که به خاطر رابطه نزدیکی که با هم دارند به دوقلوهای استقلال معروف شده اند و حتی طی سال جاری با هم باجناق هم شده اند اما شرایط آنها در این روزها کاملا با هم متفاوت است

شرایط متفاوت دو قلوهای استقلال (عکس)

به گزارش "ورزشی ها"، امید ابراهیمی و خسرو حیدری دو بازیکنی هستند که به خاطر رابطه نزدیکی که با هم دارند به دوقلوهای استقلال معروف شده اند و حتی طی سال جاری با هم باجناق هم شده اند اما شرایط آنها در این روزها کاملا با هم متفاوت است.


امید ابراهیمی با حضور شفر هم نقش رهبر خط میانی استقلال را دارد؛ اما خسرو حیدری این روزها به یک نیمکت نشین در استقلال تبدیل شده است و کمتر فرصت بازی پیدا می کند.


امید ابراهیمی امروز در کنار روزبه چشمی در پست هافبک دفاعی بازی می کند و امیدوار است بتواند جلوی حملات الریان را بگیرد.

 


عکس: رضا سعیدی پور

شرایط متفاوت دو قلوهای استقلال (عکس)