برنامه فشرده سپاهان برای خاتمه خوب لیگ برنامه فشرده سپاهان برای خاتمه خوب لیگ به گزارش "ورزشی ها"، تمرینات تیم فوتبال این باشگاه صبح روز سه شنبه با انجام حرکات بدنسازی آغاز شد و تا ظهر به طول انجامید و آنها از ساعت 3:30 بعدازظهر در زمین چمن مجموعه ورزشی باغ فردوس  زیرنظر منصورابراهیم زاده به انجام تمرینات تکنیکی و تاکتیکی می پردازند

برنامه فشرده سپاهان برای خاتمه خوب لیگ

به گزارش "ورزشی ها"، تمرینات تیم فوتبال این باشگاه صبح روز سه شنبه با انجام حرکات بدنسازی آغاز شد و تا ظهر به طول انجامید و آنها از ساعت 3:30 بعدازظهر در زمین چمن مجموعه ورزشی باغ فردوس  زیرنظر منصورابراهیم زاده به انجام تمرینات تکنیکی و تاکتیکی می پردازند.


طلایی پوشان روز چهارشنبه درقالب یک اردوی تمرینی دو روزه  عازم مجموعه ورزشی صفائیه می شوند و از ساعت 3 بعدازظهر در دیداری تدارکاتی به مصاف سپهرنقش جهان می روند و روز  پنجشنبه نیز پس از انجام یک دوره تمرینی دیگر به اصفهان برمی گردند.

برنامه فشرده سپاهان برای خاتمه خوب لیگ