خواب ده دقیقه‌ای ذوب آهن سوژه رسانه‌های قطر خواب ده دقیقه‌ای ذوب آهن سوژه رسانه‌های قطر به گزارش "ورزشی ها"، ذوب آهن فاصله چندانی با اولین برد در لیگ قهرمانان آسیا مقابل حریف قطری نداشت اما ظرف ده دقیقه شیرازه این تیم از هم پاشید تا همین خواب و غفلت به سوژه ای مهم برای رسانه های امروز قطر تبدیل شود تا برد الدحیل را در بوق و کرنا کنند

خواب ده دقیقه‌ای ذوب آهن سوژه رسانه‌های قطر

به گزارش "ورزشی ها"، ذوب آهن فاصله چندانی با اولین برد در لیگ قهرمانان آسیا مقابل حریف قطری نداشت اما ظرف ده دقیقه شیرازه این تیم از هم پاشید تا همین خواب و غفلت به سوژه ای مهم برای رسانه های امروز قطر تبدیل شود تا برد الدحیل را در بوق و کرنا کنند.


خوردن سه گل در فاصله کمتر از ده دقیقه باعث شد تا رسانه های دوحه از الدحیل و تفکرات جمال بلماضی در تغییر نتیجه و روند بازی به نیکی یاد کنند؛ به خصوص روزنامه استاد الدوحه که جلد خود را به شادی ستاره این تیم بعد از گل دوم اختصاص داد و در صفحات داخلی نیز گزارش بازی کاملی از مصاف صدرنشین لیگ ستارگان با ذوب آهن منتشر و دقیقه به دقیقه را بررسی کرد.


علاوه بر استاد الدوحه سایر رسانه های قطر از جمله الکاس، الشرق، الوطن، الرایه و ... نیز برد الدحیل برای ذوب آهن را به صورت گسترده بازتاب دادند تا به این شکل از زیر بار شکست تلخ الغرافه برابر الجزیره در ابوظبی خارج شوند. نکته جالب این که بازی حساس نماینده های دیگر قطر از جمله الریان برابر استقلال و السد برابر الوصل در سایه برد الدحیل برابر ذوب آهن قرار گرفت.

 

 

خواب ده دقیقه‌ای ذوب آهن سوژه رسانه‌های قطر