ترکیب آرسنال برای بازی با کریستال پالاس اعلام شد ترکیب آرسنال برای بازی با کریستال پالاس اعلام شد به گزارش "ورزشی ها"، ارسنال که روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارد، از این بازی که یک دربی هم محسوب می شود، تنها برد می خواهد

ترکیب آرسنال برای بازی با کریستال پالاس اعلام شد

به گزارش "ورزشی ها"، ارسنال که روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارد، از این بازی که یک دربی هم محسوب می شود، تنها برد می خواهد.

 

 

آرسنال: چک، مونرئال، کشیلنی، مصطفی، بیرین، ژاکا، ال ننی، ایووبی، ویلشر، اوزیل، لاکازت

 

 

پالاس: هنسی، فن آنهولت، تامکینز، کلی، فوسو منصاح، مک آرتور، میلووجویچ، زاها، کابایه، ساکو، بنتکه
 

ترکیب آرسنال برای بازی با کریستال پالاس اعلام شد