پیشنهاد برای اوبامیانگ؟ همه مزخرف است پیشنهاد برای اوبامیانگ؟ همه مزخرف است به گزارش "ورزشی ها"، به تازگی شایعات در مورد پیوستن اوبامیانگ به آرسنال قوت گرفته و حتی آرسن ونگر، سرمربی توپچی ها، نیز از حضور این بازیکن در تیمش استقبال کرد؛ اظهارنظری که با واکنش باشگاه دورتموند همراه شد

پیشنهاد برای اوبامیانگ؟ همه مزخرف است

به گزارش "ورزشی ها"، به تازگی شایعات در مورد پیوستن اوبامیانگ به آرسنال قوت گرفته و حتی آرسن ونگر، سرمربی توپچی ها، نیز از حضور این بازیکن در تیمش استقبال کرد؛ اظهارنظری که با واکنش باشگاه دورتموند همراه شد.

 

اکنون بار دیگر زورک اعلام کرد که این باشگاه قصد دارد این ستاره گابنی را حفظ کند و تاکید کرد که هیچ پیشنهادی برای او ارائه نشده است.

 

 

او به یورو اسپورت گفت:" برنامه ما این است که با پیر امریک اوبامیانگ ادامه بدهیم. یک راه برگشت به تیم وجود دارد و حرفه ای گری بخشی از آن است و همین طور اینکه بگویید در این یا آن موقعیت اشتباه کردید.

 

هیچ پیشنهاد جدی ای روی میز وجود ندارد. همه چیزهایی که شنیده می شود، مزخرف است."

پیشنهاد برای اوبامیانگ؟ همه مزخرف است