دفاعیه مدافع پدیده در مورد خطای پنالتی دفاعیه مدافع پدیده در مورد خطای پنالتی به گزارش "ورزشی ها"، عبدالله حسینی در این باره گفت: من هیچ برخوردی با بازیکن استقلال نداشتم؛ ولی داور به من گفت پای او را با دست کشیدی!او در پایان گفت: بازیکن تیم استقلال به من گفت خطایم پنالتی نبود؛ اما وقتی داور را دید به او گفت مدافع پدیده روی من خطا کرده است

دفاعیه مدافع پدیده در مورد خطای پنالتی

به گزارش "ورزشی ها"، عبدالله حسینی در این باره گفت: من هیچ برخوردی با بازیکن استقلال نداشتم؛ ولی داور به من گفت پای او را با دست کشیدی!


او در پایان گفت: بازیکن تیم استقلال به من گفت خطایم پنالتی نبود؛ اما وقتی داور را دید به او گفت مدافع پدیده روی من خطا کرده است. به همین خاطر خیلی ناراحت شدم و درگیری هم به خاطر همین موضوع بود. من به خاطر اینکه بازیکن استقلال به من حرف دیگری زد و به داور چیز دیگری گفت ناراحت شدم و به خاطر همین آن درگیری ها به وجود آمد.

 

دفاعیه مدافع پدیده در مورد خطای پنالتی