کاپیتان سابق پرسپولیس پاسخ اعتماد کریمی را داد کاپیتان سابق پرسپولیس پاسخ اعتماد کریمی را داد به گزارش "ورزشی ها"، رضا نورمحمدی کاپیتان سابق پرسپولیس که فصل گذشته را با صنعت نفت آبادان خاتمه داد، در لیگ هفدهم به تیمی ملحق نشده بود و طی روزهای اخیر با نظر علی کریمی در تمرینات سپیدرود شرکت می کرد

کاپیتان سابق پرسپولیس پاسخ اعتماد کریمی را داد

به گزارش "ورزشی ها"، رضا نورمحمدی کاپیتان سابق پرسپولیس که فصل گذشته را با صنعت نفت آبادان خاتمه داد، در لیگ هفدهم به تیمی ملحق نشده بود و طی روزهای اخیر با نظر علی کریمی در تمرینات سپیدرود شرکت می کرد.


این مدافع با تجربه در مقابل سپاهان برای اولین بار برای سپیدرود راهی میدان و‌ موفق شد در دقیقه 81  و روی یک ضربه ایستگاهی از قامت بلند خود استفاده کند و بالاتر از دستان ابراهیم عالمه دروازه این سنگربان سوری را باز کند تا شروع خوبی در اولین مسابقه خود داشته باشد و جواب اعتماد کریمی را بدهد.

کاپیتان سابق پرسپولیس پاسخ اعتماد کریمی را داد